Skip to content

Bestuursleden gezocht!

Vast agendapunt tijdens de ledenvergaderingen van Olympia ’72 is het kiezen van een nieuw bestuur. Dat zal ook het geval zijn op 9 oktober aanstaande. Over het algemeen valt er voor de leden niet veel te kiezen omdat er voor de bestuursfuncties maar één kandidaat is … of geen kandidaat. Tot dit jaar was het geen probleem om voldoende enthousiaste bestuursleden aan te stellen om een volwaardig bestuur te vormen. Dit jaar dreigt er een situatie waarin dat niet het geval is vanwege het gelijktijdige vertrek van zowel Nol van Dijk, lid technische zaken, als Kees Disseldorp, voorzitter.

Wij zijn vanwege het voorgaande dringend op zoek naar in ieder geval twee nieuwe bestuursleden. Er zijn vacatures voor de functies voorzitter en lid technische zaken. Als je belangstelling hebt voor andere bestuursfuncties dan nodigen we je ook van harte uit te reageren; we kunnen taken binnen het bestuur opnieuw verdelen. Als je belangstelling hebt spreek dan één van de bestuursleden aan of kom naar de ledenvergadering op 9 oktober aanstaande om 20:00 uur in het clubhuis van Olympia ’72.

Zonder bestuur, geen vereniging!

 

 

Back To Top
Zoeken