Skip to content

Dit is de privacyverklaring van Handbalvereniging Olympia ‘72, gevestigd te Wassenaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409063. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1. Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
a) lid wordt;
b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
c) sponsor wordt;
d) vrijwilligersactiviteiten verricht.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a) naam;
b) adres;
c) e-mailadres;
d) telefoonnummer;
e) geboortedatum;
f) geslacht;
g) bankrekeningnummer;
h) lidmaatschapsnummer;
i) foto (voor spelende leden).

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
a) het lidmaatschap te effectueren, onder andere door inschrijving bij het NHV;
b) contact met u op te nemen of te onderhouden;
c) nieuwsbrieven of andere informatie in verband met de vereniging te verzenden;
d) incasso van verschuldigde bedragen uit te voeren.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, VERWIJDERING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de secretaris, via e-mail naar olympia72@handbal.nl voor:
a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
d) correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;
e) bezwaar tegen het gebruik van (sommige van) uw gegevens door handbalvereniging Olympia ’72.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens, indien noodzakelijk, aan de volgende derden:
a) het Nederlands Handbal Verbond.

4.2 Deze derden gebruiken de gegevens voor:
a) deelname aan handbalcompetitie, in ruime zin;
b) de ongevallenverzekering voor bondsleden.

4.3 Wij kunnen foto’s van en berichten over bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op de website www.hvolympia72.nl en op de social mediakanalen van Olympia ’72. Deze publicaties houden direct verband met bekend maken van de vereniging en activiteiten van de vereniging zowel binnen als buiten de vereniging met als doel de instandhouding van de vereniging onder andere door ledenwerving en ledenbehoud.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen.

Back To Top
Zoeken