skip to Main Content

Wat moet je weten over het lidmaatschap van Olympia ‘72?

Hierna worden de meest gestelde vragen over het lidmaatschap van Olympia ’72 beantwoord. Als jouw vraag er niet bij staat, of iets is onduidelijk voor je, stuur dan je vraag in een mail aan secretaris@hvolympia72.nl en je krijgt snel een antwoord.

Hoe word ik lid van Handbalvereniging Olympia ‘72?

Meestal heb je al een paar keer meegetraind met jouw leeftijdsgroep voor je lid wordt. Als je dan besluit om lid te worden van Olympia ‘72, dan moet je een aanmeldingsformulier invullen. Vul het formulier in en lees vooral ook de toelichting op de achterkant. Lever het formulier in bij de trainer van je team of stuur het aan secretaris@hvolympia72.nl. Vergeet daarbij niet een pasfoto bij te voegen, die is belangrijk voor het spelen van competitiewedstrijden. Je kan een pasfoto met het aanmeldingsformulier meesturen of een pasfoto (.jpg) naar secretaris@hvolympia72.nl mailen.

Download hier het inschrijfformulier

Wij rekenen voor het lid worden geen inschrijfkosten.

Een keertje proberen of meetrainen

Wil je eerst een keertje meetrainen om te kijken of handbal iets voor jou is? Mail dan naar secretaris@hvolympia72.nl. We brengen je dan in contact met de trainer of trainster van jouw leeftijdsgroep zodat je af kunt spreken wanneer je mee kan komen trainen.

Eerder lid geweest van een handbalvereniging

Ben je al eerder lid geweest van een andere handbalvereniging? 
Als je de afgelopen 24 maanden lid bent geweest van een andere handbalvereniging, dan moet je naast  het invullen van een aanmeldingsformulier, overschrijving aanvragen. Dit kan je doen op de site van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Zodra de overschrijvingsprocedure is afgerond, ontvang je bericht van het NHV. Dat bericht krijgt Olympia ‘72 ook, dus je hoeft er niets mee te doen. Op dat moment ben je speelgerechtigd!

Kosten lidmaatschap / contributie

Hoeveel contributie betaal ik en op welke wijze?
De contributie die je betaalt, is afhankelijk van het jaar waarin je geboren bent. Ook als je in een hogere of lagere leeftijdscategorie speelt dan waar je qua leeftijd in thuis hoort.

Soort lidContributie
Senioren€ 265,=
A Jeugd€ 200,=
B Jeugd€ 180,=
C Jeugd€ 160,=
D Jeugd€ 150,=
E Jeugd€ 130,=
F Jeugd€ 130,=
H Jeugd€ 130,=
Kabouters€ 130,=

Contributie ben je verschuldigd over het gehele seizoen, ook als je tussentijds stopt. Reden voor deze regel is dat Olympia ‘72 aan het begin van het jaar moet vaststellen met hoeveel teams er gespeeld en getraind wordt. Dat is gebaseerd op het aantal leden dat we in elke leeftijdscategorie hebben. Voor die leden gaan we voor het gehele seizoen allerlei financiële verplichtingen aan: contributie bij het NHV, zaalhuur en deelname aan de competitie. Daar draagt ieder lid van Olympia ’72 aan bij door de contributie over het gehele seizoen te betalen.

Kleding
De kleuren van Olympia ’72 zijn wit en rood. Het broekje is rood, het shirt is overwegend wit en het reserveshirt is overwegend rood. Wedstrijdkleding is verkrijgbaar bij LJ Sport, Langstraat 57, Wassenaar.

Clubverplichtingen
Er zijn veel mensen als vrijwilliger actief bij Olympia ‘72. Olympia ’72 is namelijk geen bedrijf waar je het product handbal kunt kopen, maar een club mensen die er samen voor zorgt dat we onze hobby kunnen uitoefenen. Ieder lid levert hier een bijdrage aan. Alle leden wordt gevraagd enkele keren per seizoen een bardienst te verzorgen. Voor jeugdleden wordt dit door de ouders gedaan. De barcommissie geeft aan wie wanneer een bardienst vervult. Het is ook mogelijk om op een andere wijze een bijdrage te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het training geven aan jeugdteams of het begeleiden daarvan in de competitie of het helpen met de schoonmaak van clubhuis en kleedkamers. Verder kun je een bestuursfunctie vervullen of meedraaien in de barcommissie of de jeugdcommissie. Voor informatie kun je het best je trainer benaderen of een bestuurslid.

Lidmaatschap beëindigen

Hoe beëindig ik mijn lidmaatschap van Olympia ‘72?
Je kunt je lidmaatschap van Olympia ‘72 alleen schriftelijk beëindigen bij de secretaris. Dat kan door een mailbericht te sturen aan secretaris@hvolympia72.nl of door een brief aan de secretaris te sturen. Je kunt je lidmaatschap op geen enkele andere wijze opzeggen, dus ook niet door het bij je coach te melden. Je kan op ieder moment van het seizoen opzeggen, maar het lidmaatschap zal pas aan het einde van het seizoen beëindigd worden. Je bent contributie verschuldigd totdat het gehele jaarbedrag betaald is. Zorg ervoor dat je niet te laat opzegt, want dan is het nieuwe seizoen weer begonnen en ben je over dat nieuwe seizoen weer contributie verschuldigd. Opzeggen moet voor 1 juni van een seizoen om het volgende seizoen geen lid meer te zijn.

Back To Top
Zoeken