Skip to content

Vers bloed in het bestuur!

Door het vertrek van Kees Disseldorp als voorzitter – in oktober vorig jaar – en het aankomende vertrek van Tessa de Jong, Anika Vermeij en Maroesjka van der Boog uit het bestuur ontstond in mei van dit jaar een situatie waarin de toekomst van Olympia ’72 niet zeker was. Met name het feit dat het wedstrijdsecretariaat, dat o.a. zorgt voor competitiedeelname, niet ingevuld was bracht dat met zich mee; zonder competitie geen Olympia ’72. Deze situatie was de reden dat het bestuur een spoed Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft georganiseerd op 4 juni 2019.

Tijdens deze ALV is het belang van een volwaardig bestuur voor het functioneren van de vereniging nog eens benadrukt maar ook het belang van voldoende andere vrijwilligers voor barbezetting, schoonmaak en website is uitgebreid besproken. Gelukkig was de opkomst bij deze ALV enorm en ook het resultaat. Het wedstrijdsecretariaat wordt door Tessa de Jong overgedragen aan Gerda Mellegers en daarmee is in ieder geval de competitiedeelname en -organisatie verzekerd. Daarnaast heeft Gerard Hertsenberg zich gemeld om bij te dragen aan website en andere pr-activiteiten en Johan Disseldorp zal samen met Ferry van Eeden en Kim Gras de activiteiten in het nieuwe seizoen een nieuwe boost geven. Een ontwikkeling die Ferry en Kim al in gang hebben gezet met de nieuwe opzet van het jaarlijkse toernooi; de Olympia Spelen.

Over de vacature voor het voorzitterschap heeft Kees Disseldorp in de ALV aangegeven daarover graag in gesprek te gaan met het bestuur om zo te onderzoeken of hij daarin (opnieuw) een rol kan spelen en onder welke voorwaarden. Nadat het bestuur in de afgelopen bestuursvergadering eerst het wedstrijdsecretariaat en de invulling daarvan heeft verzekerd, zal op korte termijn met Kees volgen.

Om in de toekomst niet opnieuw in een situatie te komen waarin belangrijke functies in het bestuur niet bezet zijn, is het belangrijk om nu en in de toekomst het bestuur te blijven verversen. Dat betekent dat het bestuur iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij Olympia ’72 en het leuk vindt om een bestuursfunctie te vervullen, gevraagd wordt om dat bij het bestuur of één van de bestuursleden aan te geven. Elke functie is in principe bespreekbaar.

Al met al een mooi resultaat van de ALV dat nieuwe energie geeft om van Olympia ’72 een nog mooiere vereniging te maken!

 

Back To Top
Zoeken