Skip to content

Aankondiging vertrouwenspersoon Olympia ’72

HV Olympia’72 wil een gezellige handbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier handbalt en zich thuis voelt. Hierbij hoort onlosmakelijk ook een veilige omgeving.

Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan doen om alle ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas komt dit ongewenste gedrag overal voor en zou ook binnen onze handbalvereniging voor kunnen komen.

Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.

Binnen HV Olympia’72 is Tessa de Jong onze vertrouwenspersoon. Haar telefoonnummer is: 06-28278700

Namens het bestuur en de vereniging hartelijk dank voor het opnemen van deze belangrijke rol!

Back To Top
Zoeken