Skip to content

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering komt er weer aan en zorg dat je hem noteert in je agenda!!

Donderdag 5 oktober om 20:00 in ons clubhuis

Deze jaarlijkse vergadering is bedoeld voor alle leden, ouders/ verzorgers van leden en de vrijwilligers. Tijdens de vergadering zullen we het afgelopen jaar bespreken, de plannen van het komende jaar voorleggen en hoe de cijfers ervoor staan. Hierin heeft iedereen input en mag vragen stellen/ mening uiten waar nodig is.  Zorg dus dat je er bij bent, zodat je weet wat er gaande is binnen onze mooie vereniging! 

051023 Agenda ALV Olympia’72
Notulen ALV 6-10-2022
Jaarverslag Olympia 2023 1
Bestuursverkiezing 2023 2024

Back To Top
Zoeken