Skip to content

Uitreiking AED diploma’s

Bij Olympia ’72 is een veilig sportklimaat één van de belangrijkste kernwaarden. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de optimale staat van accommodatie en materialen maar ook in de veiligheid van sporters, vrijwilligers en supporters. Onderdeel daarvan is de periodieke AED training. Tijdens deze training krijgen de deelnemers de ins en outs te horen van het gebruik van de AED (automatische externe defibrillator). Mocht er zich een calamiteit voordoen dan kunnen deze mensen de AED aansluiten en bedienen en op die manier mogelijk een mensenleven redden. Gefeliciteerd met jullie diploma en bedankt Sabine, Birgit (niet op de foto), Tessa, Minke, Ferry, Marlous, Gerda, Tanja, Audrey, Floor en Mark voor jullie inzet voor de veiligheid bij Olympia ’72.

Back To Top
Zoeken